Κάτι θα μελετούσε

Ο αναπληρωτής υπουργός δημόσιας τάξης, δικηγόρος και καθηγητής της νομικής σχολής Γιάννης Πανούσης έπεσε απ’ τα σύννεφα με τα όσα είδε σήμερα το πρωί στην Αμυγδαλέζα. Περίεργο, φαίνεται ότι όταν το προηγούμενο κόμμα του έβγαζε ανακοινώσεις για το όνειδος του στρατοπέδου συγκέντρωσης (αυτό με αστικοδημοκρατικούς όρους, γιατί σύμφωνα με μια άλλη ανάγνωση είναι αναμενόμενη αυτή η στάση απέναντι στους μετανάστες από ένα δυτικό κράτος που συμμετείχε στην παραγωγή των αιτίων της μετανάστευσης), εκείνος κάτι θα μελετούσε.

ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ, Δεκέμβρης 2013 (δείτε και το βίντεο που είχε δώσει τότε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ): http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231261127

ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για σκούπα τοξικομανών στην Αθήνα, Μάρτης 2013, με το κόμμα να συμμετέχει ακόμη στη συγκυβέρνηση: http://www.skai.gr/news/greece/article/225692/suriza-kai-dimar-kataggelloun-tin-metafora-narkomanon-stin-amugdaleza/

Advertisements

Το νόημα της ζωής

Καὶ ἐγένετο ὁ κατακλυσμὸς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπεπληθύνθη τὸ ὕδωρ καὶ ἐπῆρε τὴν κιβωτόν, καὶ ὑψώθη ἀπὸ τῆς γῆς. καὶ ἐπεκράτει τὸ ὕδωρ καὶ ἐπληθύνετο σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς, καί ἐπεφέρετο ἡ κιβωτὸς ἐπάνω τοῦ ὕδατος. τὸ δὲ ὕδωρ ἐπεκράτει σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκάλυψε πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά, ἃ ἦν ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ· πεντεκαίδεκα πήχεις ὑπεράνω ὑψώθη τὸ ὕδωρ καὶ ἐπεκάλυψε πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά. καὶ ἀπέθανε πᾶσα σὰρξ κινουμένη ἐπὶ τῆς γῆς τῶν πετεινῶν καὶ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ θηρίων καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς ἄνθρωπος. καὶ πάντα, ὅσα ἔχει πνοὴν ζωῆς, καὶ πᾶν, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, ἀπέθανε. καὶ ἐξήλειψε πᾶν τὸ ἀνάστημα, ὃ ἦν ἐπί προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἑρπετῶν καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξηλείφθησαν ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ κατελείφθη μόνος Νῶε καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ.